Новини́ Поддържащи организации FAQ Връзка с нас български Close

С тази инициатива се цели да бъде приет законодателен акт, предвиждащ изключение от авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни за физически лица, които споделят файлове чрез цифрови мрежи за лична употреба и с нестопанска цел.

Споделянето на файлове започва през 1999 г. с Napster и с времето технологиите осигуряват пряко споделяне на файлове чрез мрежи от типа peer-to-peer (за пряк обмен на файлове между потребителите) с все по-ефективни способи (Gnutella, Freenet, BitTorrent и др.).

От самото начало основните дружества носители на права възразиха на използването на технологии за споделяне на произведения и други материали, защитени от авторско право, сродните му права и права sui generis върху бази данни.

Днес законодателството в общи линии е в съответствие с техните очаквания.

Остава открит въпросът: справедливо ли е авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни да забраняват споделянето на произведения и други материали?

Авторското право, сродните му права и правата sui generis върху бази данни следва да насърчават разпространението на културата, иновациите и социалния напредък Действащото законодателство, което не допуска споделяне на файлове, съдържащи произведения и други материали, защитени с авторско право, сродните му права и права sui generis върху бази данни, води до сериозни нарушения на свободата в областта на науката и културата, предвидена в чл. 27 от Всеобщата декларация за правата на човека.

Темата е още по-актуална днес, след приемането на Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар.

Директивата има парадоксален ефект: с член 17 се улесняват доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание при получаването на разрешение за разпространение на съдържание, защитено с авторско право, и следователно ролята им на привилегировани посредници, както и практиките на технически контрол и профилиране на гражданите. Споделянето на файлове обаче не е разрешено.

С тази инициатива се призовава гражданите да могат директно да споделят чрез мрежи от типа peer-to-peer, така че да имат достъп до науката и културата, без да бъдат проверявани и профилирани: законодателен акт на ЕС, позволяващ това, би бил напълно съвместим с международното право, ако носителите на права получават справедливо обезщетение.

Необходимо е хората и основните им права да бъдат поставени в центъра на политическите и законодателните решения и затова следва да се изменят настоящите правила за споделяне на файлове, съдържащи произведения и други материали, защитени с авторско право и сродните му права, както и права sui generis върху бази данни, така че да се позволи и разшири свободата и социалното, културно и икономическо развитие, които са възможни благодарение на цифровите мрежи.