Notícies Suports PMF Contacte català Close

Legalitzem la compartició de fitxers!
Arreu d'Europa, ens unim per demanar a la Comissió Europea que adopti normes de drets d'autoria justes per a qui crea obres i per a qui les utilitza.

Nom de la Iniciativa Ciutadana Europea
Freedom to Share
Descripció
La legalització de la compartició —per mitjà de xarxes digitals, per a ús personal i sense ànim de lucre— de fitxers que continguin obres i altres materials protegits per drets d'autoria, drets afins i drets sui generis de base de dades, amb vista a aconseguir un equilibri entre els drets d'autoria i altres drets de titularitat i el dret universal a la ciència i la cultura.

Llegeix el text oficial de la iniciativa

La nostra iniciativa demana l'adopció d'un marc legislatiu que estableixi una exempció als drets d'autor, drets afins i drets de base de dades sui generis per a persones físiques que comparteixen arxius a través de xarxes digitals per a ús personal i sense ànim de lucre.

Llegeix més