A la premsa Suports PMF Contacte català Close

Aquesta iniciativa advoca per l’adopció d’una disposició legislativa que contempli una exempció dels drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades per a les persones físiques que comparteixen arxius a través de xarxes digitals per a fins personals i sense ànim de lucre.

L’intercanvi d’arxius va aparèixer en 1999 amb Napster, i al llarg dels anys, la tecnologia ha permès l’intercanvi distribuït d’arxius (peer-to-peer) de manera cada vegada més eficaç (Gnutella, Freenet, BitTorrent, etc.).

Des del principi, les principals societats titulars de drets han vingut oposant-se a la utilització de les tecnologies d’intercanvi en el cas de les obres i altres materials subjectes a drets d’autor, drets connexos i drets sui generis del fabricant de bases de dades, i avui dia la llei correspon en gran manera a les seves expectatives.

No obstant això, continua plantejant-se l’interrogant: és just que els drets d’autor, drets afins i drets sui generis dels fabricants de bancs de dades impedeixin l’intercanvi d’obres i altres materials?

Els drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades haurien d’afavorir la difusió de la cultura, la innovació i el progrés social. La legislació vigent, que impedeix intercanviar arxius que incloguin obres i altres materials subjectes a drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades, suposa un ardu sacrifici de la llibertat de les ciències i de la cultura contemplada en l’article 27, apartat 1, de la Declaració Universal de Drets Humans.

La qüestió revesteix avui dia encara major interès donada l’aprovació de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

La Directiva té un efecte paradoxal: l’article 17 facilita als proveïdors de serveis d’intercanvi de continguts online l’obtenció d’autorització per a distribuir continguts subjectes a drets i, per tant, afavoreix el seu paper com a intermediaris privilegiats i les seves pràctiques de control tecnològic i elaboració de perfils dels ciutadans; en canvi, l’intercanvi d’arxius no es permet.

Aquesta iniciativa advoca per permetre als ciutadans l’intercanvi directe a través de les xarxes peer-to-peer perquè puguin accedir a la ciència i la cultura sense veure’s controlats i sotmesos a l’elaboració de perfils: una disposició legislativa de la UE que ho permetés seria plenament compatible amb la legislació internacional si els titulars de drets rebessin una compensació equitativa.

Cal posar a les persones i els drets fonamentals en el centre de les decisions polítiques i legislatives i, per tant, canviar les normes que regulen l’intercanvi d’arxius que contenen obres i altres materials subjectes a drets d’autor, drets afins i drets sui generis del fabricant de bases de dades per a alliberar el potencial de llibertat i desenvolupament social, cultural i econòmic, cultural i econòmic que ofereixen les xarxes digitals.