Uudised Toetajad KKK Kontakt eesti Close

Käesoleva algatusega taotletakse õigusakti vastuvõtmist, millega nähakse ette autoriõiguste, autoriõigusega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasiõiguste järgimisest vabastamine füüsiliste isikute puhul, kes jagavad faile digitaalvõrkude kaudu isiklikuks kasutamiseks ja mittetulunduslikel eesmärkidel.

Failivahetus sai alguse aastal 1999 Napsteriga. Aastatega on tehnoloogia muutnud vastastikuse failide jagamise aina tõhusamaks (Gnutella, Freenet, BitTorrent jne).

Algusest peale on peamised autoriõiguse ühingud olnud vastu autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasi tegija õigustega kaitstud teoseid ja muid materjale sisaldavate failide jagamise tehnoloogiate kasutamisele ja praegu on õigusnormid nende soovidega üldjoontes kooskõlas.

Aga püsima jääb üks küsimus: kas on õiglane, et autoriõiguste, autoriõigusega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasiõiguste alusel keelatakse teoste ja muude materjalide jagamine?

Autoriõigused, autoriõigusega kaasnevad õigused ja sui generis andmebaasiõigused peaksid soodustama kultuuri, uuenduste ja sotsiaalse progressi levikut.

Kehtivad õigusnormid, millega keelatakse autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasi tegija õigustega kaitstud teoseid ja muid materjale sisaldavate failide jagamine, piiravad oluliselt teaduse ja kultuuri vabadust, mis on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 27 lõikes 1.

See küsimus on veelgi olulisem praegu, pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/790 (mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul) vastuvõtmist.

Direktiivil on vastuoluline mõju: ühest küljest lihtsustab artikkel 17 veebisisu jagamise teenuse osutajate jaoks loa saamist autoriõigusega kaitstud sisu levitamiseks ja seega soodustab nende rolli eelistatud vahendajana ning tehnilise kontrolli ja kodanike profiilianalüüsi tegijana; failijagamine seevastu ei ole lubatud.

Käesoleva algatuse eesmärk on võimaldada kodanikel jagada faile otse kasutajalt kasutajale suunatud võrkude kaudu, et neil oleks juurdepääs teadusele ja kultuurile, ilma et nende suhtes peaks kohaldama kontrolli ja profiilianalüüsi: seda võimaldav ELi õigusakt oleks rahvusvaheliste õigusnormidega kooskõlas, juhul kui õiguste omajad saaksid õiglase hüvitise.

Inimesed ja põhiõigused tuleb seada poliitiliste ja õigusalaste otsuste keskmesse ja seega tuleb muuta õigusnorme, mis reguleerivad autoriõiguse, sellega kaasnevate õiguste ja sui generis andmebaasi tegija õigustega kaitstud teoseid ja muid materjale sisaldavate failide jagamist, et võimaldada ära kasutada vabaduse ning sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku arengu potentsiaali, mida digitaalvõrgud pakuvad.