News Supporting organizations Često postavljana pitanja Contact hrvatski Close

Predmetnom inicijativom poziva se na donošenje zakonodavnog akta kojim se (za slučajeve u kojima se radi o fizičkim osobama koje putem digitalnih mreža razmjenjuju datoteke za osobnu upotrebu i u neprofitne svrhe) predviđa oslobođenje od zaštite autorskim pravima, srodnim pravima i sui generis pravima u pogledu baza podataka.

Dijeljenje datoteka počelo je 1999. pojavom programa Napster, a zahvaljujući tehnologiji kroz godine je omogućeno sve učinkovitije distribucijsko dijeljenje (među ravnopravnim članovima) datoteka (Gnutella, Freenet, BitTorrent itd.).

Glavna društva koji su nositelji prava od samog se početka protive upotrebi tehnologije za dijeljenje djela i drugih materijala zaštićenih autorskim pravima, srodnim pravima i pravima sui generis na bazama podataka i sadašnje je zakonodavstvo načelno u skladu s njihovim očekivanjima.

No i dalje se postavlja pitanje je li u redu da se zbog autorskih prava, srodnih prava i prava sui generis na bazama podataka zabranjuje dijeljenje djela i drugih materijala.

Autorska prava, srodna prava i prava sui generis na bazama podataka trebala bi poticati širenje kulture, inovacija i društvenog napretka.

Zakonodavstvom na snazi kojim se sprečava dijeljenje datoteka koje uključuju djela i druge materijale zaštićene autorskim pravima, srodnim pravima i pravima sui generis na bazama podataka ozbiljno se narušava sloboda na pristup znanosti i kulturi utvrđena u članku 27. stavku 1. Opće deklaracije o ljudskim pravima.

To je pitanje danas još relevantnije jer je donesena Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Ta direktiva ima paradoksalan učinak. S jedne strane njezinim člankom 17. pružateljima usluga dijeljenja sadržaja putem interneta olakšava se ishođenje odobrenja za distribuciju sadržaja zaštićenih pravom i time potiču njihova uloga privilegiranih posrednika i prakse tehnološkog provjeravanja i izrade profila građana koje primjenjuju, dok se s druge strane dijeljenje datoteka ne dopušta.

Ovom inicijativom traži se da se građanima omogući izravno razmjenjivanje datoteka putem mreža ravnopravnih članova kako bi imali pristup znanstvenim i kulturnim sadržajima a da pritom ne podliježu provjerama i izradi profila. Zakonodavni akt EU-a kojim bi se to omogućilo bio bi u potpunosti u skladu s međunarodnim pravom ako bi nositelji prava za to primali odgovarajuću naknadu.

U središte zakonodavnih odluka i odluka o politikama potrebno je staviti osobe i temeljna prava.

Stoga je potrebno promijeniti pravila o dijeljenju datoteka koje sadržavaju djela i druge materijale zaštićene autorskim pravima, srodnim pravima i pravima sui generis na bazama podataka kako bi se iskoristio potencijal slobode te društvenog, kulturnog i gospodarskog razvoja koji pružaju digitalne mreže.