Nieuws Ondersteunende organisaties FAQ Contact Nederlands Close
Nee. Wij willen het auteursrecht veranderen en ons voorstel is in lijn met de Conventie van Bern en gerelateerde verdragen.
Dit is geen nieuwe idee!
Toegegeven, dit is voornamelijk een oud idee. De meest beroemde variant is waarschijnlijk Fisher's voorstel tot een wettelijke vergunning voor dit probleem, want het neerhalen van Napster de auteursrechtenschendingen voor 99,4 % stopte, maar niet voor de volledige 100 %. Zie "Free culture" (2004), p. 307.
Dit is slechts een droom!
Wij realiseren ons dat ons voorstel de enige mogelijkheid is om auteursrecht te baseren op fundamentele rechten van de mens. Wij denken dat je alleen met ambitie tot een oplossing komt.
Is het waar dat door file sharing er een kans is, dat je dingen kunt vinden die bijna uitverkocht zijn, of zelfs niet meer beschikbaar zijn, of alleen in onbekende uithoeken nog aanwezig zijn?
Ja, zolang iemand in het netwerk het nog beschikbaar heeft. Wanneer de gebruikelijke kanalen het niet meer hebben, kan het op een file sharing netwerk nog beschikbaar zijn. Vandaag de dag zijn er op sommige netwerken 10 tot 40 miljoen bestanden beschikbaar, in netwerken met miljoenen gebruikers.
Platformen om bestanden te delen zijn concurrenten van Netflix, Spotify en andere content-platformen?
Nee. Omdat het om netwerken gaat, is er niet een enkele concurrent: file sharing netwerken zijn gedistribueerd (er is geen verplichte tussenpartij). File sharing netwerken bestaan door de mensen die er in deelnemen.
Willen jullie de huidige digitale distributiekanalen weg hebben?
Nee. Diensten blijven op lange termijn bestaan omdat consumenten ze willen, niet omdat politici een of andere wet voorschrijven.
Zijn jullie tegen digitale platformen?
Nee, zolang ze hun macht niet misbruiken om mensen onder controle te houden en te profileren. De verschillende internetdiensten die de digitale distributie van cultuur domineren, kunnen een positieve bijdrage leveren met efficiënte distributie. Door het verwijderen van tussenschakels kan er geld bespaard worden op tussenpartijen die niets toevoegen aan cultuur. Maar wij willen niet dat grote gecentraliseerde internetdiensten die in eigendom zijn van een handvol multinationals ook onze cultuur beïnvloeden in het digitale tijdperk. Maatregelen zoals artikel 17 van richtlijn 790/2019 ("upload filters") zijn misleidend en zullen uiteindelijk falen, omdat ze niet de oorzaak van het probleem aanpakken.
Ben je tegen rechthebbenden?
Nee, zolang ze achter de doelen staan van het auteursrecht (en vergelijkbare rechten), dat is de promotie van cultuur en sociale vooruitgang. De grote bedrijven hebben juist een kans laten liggen toen ze begin 2000 Napster aanvielen; ze hadden kunnen meedoen en zo een nieuwe inkomstenstroom genereren. Nu hebben ze een decennium verloren en zijn ze afhankelijk van royalties via Spotify, Apple, etc. om te overleven. Ons voorstel is juist een kans voor organisaties om de vergoeding op te halen voor uitgeverijen, platenmaatschappijen en andere rechthebbenden.
Ben je tegen auteurs?
Zeker niet. We willen het auteursrecht aanpassen zodat het in lijn is is met de moderne realiteit en de voorkeuren van mensen. Wij geloven dat moderne technologie een kans is voor auteurs, niet een probleem. We zijn ook van mening dat het schadelijk is voor auteurs om afhankelijk te zijn van en een zeer oneerlijke en impopulaire wetten op het auteursrecht. Sommige auteurs worden mogelijk meer gewaardeerd en veel bekender dankzij het delen van bestanden.
Hoe zou het geld moeten worden verdeeld tussen auteurs en andere rechthebbenden?
Organisaties die zorgen voor de inning van compensaties (zoals Stichting Thuiskopie) hebben al verschillende methodes om de vergoedingen (zoals bijvoorbeeld de thuiskopieheffing, etc.) op een eerlijke manier te verdelen onder auteurs en andere rechthebbenden. Wij gaan er vanuit dat de verdeling van de compensatie op een eerlijke manier mogelijk is. Het bijvoorbeeld mogelijk om transparante en eerlijke statistieken bij te houden hoe vaak een bestand gedeeld wordt en op basis daarvan de compensatie te verdelen tussen de makers van de werken.
Wat als een auteur het er niet mee eens is dat zijn werken gedeeld worden via file sharing netwerken?
Een auteur is vrij om zijn werk niet te publiceren, zodat het werk ook niet wordt gedeeld. Zodra een werk gepubliceerd is, hebben alle burgers rechten om iets met het werk te doen (zelf zingen, kopiëren voor eigen gebruik en zoals wij met dit initiatief willen, delen via file sharing netwerken voor persoonlijk gebruik).
Wat moeten auteurs doen om er voor te zorgen dat hun werk beschikbaar is via file sharing?
Publicirenen en wachten to anderen het gaan delen. Ze kunnen het ook zelf beschikbaar stellen op file sharing netwerken.
Als file sharing gratis is, hoe verdienen artiesten dan nog geld?
Zij ontvangen een deel van de eerlijke vergoeding die geïnd wordt voor het gebruik van hun werk. Dit komt bovenop hun gebruikelijke vergoedingen.
Hoe kunnen artiesten profiteren van de vrijheid om bestanden te delen?
Voor het gebruik van hun werk krijgen ze geld van downloaders. Bovendien zullen ze burgers toegang geven tot hun werken op middelen die niet onder controle staan van derden: auteurs zullen meer vrijheid genieten en hun werken zullen bij de hand zijn.
Wat gaat dit de gebruikers kosten?
Er is een spectrum aan mogelijke oplossingen van ons voorstel. Wij geloven dat het mogelijk is om met moderne empirische methodes en economische regels gebaseerd op bewijs, eerlijke compensatie voor de verschillende scenario's te berekenen.
Ik ben graag sociaal. Waarom zou p2p file sharing beter zijn dan de distributie platformen?
Omdat p2p file sharing je echt sociaal laat zijn: wanneer je bestanden deelt, krijg je de bestanden op dat moment ook van andere mensen. Onderworpen worden aan een algoritme is niet sociaal. P2P kan het verbruik van bandbreedte optimaliseren. Wanneer je een bestand binnen haalt die beschikbaar is bij meerdere instanties, dan kunnen meerdere instanties tegelijkertijd jou verschillende stukjes toesturen, waardoor het bestand veel sneller binnen is.
Wat zijn de voordelen van vrijheid om te delen voor burgers?
Je kunt dan vrijelijk toegang krijgen tot creatieve werken via file sharing netwerken, zonder gebruik te hoeven maken van platformen die een profiel van je bijhouden.
Waarom is het belangrijk om niet onderworpen te worden aan regels en profilering van platformen?
Omdat je het recht hebt om vrij te zijn. Vrij om werken te zoeken en vinden, gedreven door je eigen nieuwsgierigheid en niet door de uitkomst van de algoritmes van filter bubbles en zonder registratie wat je download uit de database van een eigenaar.
Waarom zou ik dit Europees burgerinitiatief moeten ondertekenen?
Om het delen te bevorderen en daarmee het verspreiden van creatieve werken, andere werken en cultuur; om vrijelijk toegang te hebben tot creatieve werken, zonder onderworpen te worden aan regels en profilering.
In de auteurswet zijn naburige rechten de rechten op creatief werk, die niet direct verbonden zijn met de daadwerkelijke auteur van een werk. Binnen de Europese Unie vallen de rechten van film producenten (in tegenstelling tot regiseurs) en databank eigenaren ook onder naburige rechten. Een praktische definitie is dat de naburige rechten op de auteurswet lijken, die niet onder de Conventie van Bern vallen.
Wat is een Sui Generis databank recht?
Het sui generis recht beschermt databanken, waar substantieel in geïnvesteerd is in het verkrijgen, verifïeren of presenteren van de informatie en beschermt tegen ongeauthoriseerd ophalen en hergebruik van de informatie. Er is geen vereiste van creativiteit of originaliteit. Dit recht is 15 jaar geldig vanaf het moment dat de niet-creatieve databank gemaakt is. Het is anders en onafhankelijk van auteursrecht, dat het originele werk beschermt. Sui Generis databank recht hoort in de familie van «gerelateerde rechten», i.e. vergelijkbaar maar onafahankelijk van auteursrecht.
Ik ben een EU burger die buiten de EU woont. Kan ik de ECI toch ondertekenen?
Dat hangt af van welk EU lidstaat je een burger bent. EU lidstaten mogen verschillende eisen stellen, waardoor je wel of niet online kunt ondertekenen. Sommige lidstaten vereisen dat je woont op een adres binnen de EU.
Ik ben een burger van een EU lidstaat, maar ik woon in een andere EU lidstaat. In welke lidstaat kan ik ondertekenen?
Je mag zelf kiezen of je tekent vanuit de EU lidstaat van je nationaliteit, of de EU lidstaat waar je woont. Hou er wel rekening mee dat je maar één keer kunt tekenen voor de ECI “Freedom to Share”. De ingevulde data voor de ondertekening bepaalt in welk land je handtekening telt. Bijvoorbeeld een burger van Oostenrijk die in Estland woont, kan kiezen om a) het formulier van Estland in te vullen met je volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit - in dit geval zal de ondertekening in Estland gecontroleerd en geteld worden, of b) het formulier voor Oostenrijk in te vullen en de eerder genoemde informatie aan te vullen met het registratienummer van een identificatiedocument die goedgekeurd is door Oosstenrijk - in dit geval zal de ondertekening in Oostenrijk gecontroleerd en geteld worden.
Ik weet niet zeker of ik de ECI al ondertekend heb. Kan ik nomgaals ondertekenen, of wordt mijn ondertekening dan ongeldig?
Ja, teken nogmaals als je er niet zeker van bent. Ook al heb je meerdere keren getekend, hij telt maar een keer mee. De software detecteert automatisch dubbele handtekeningen en zal deze ontdubbelen.
Waarom moet ik zoveel persoonlijke informatie invullen?
Een Europees burgerinitiatief iss anders dan een "normale" petitie: het is een officieel democratisch insstrument die EU burgers de mogelijkheid geeft om Europa te veranderen door aan de Europese Commissie een wetsvoorstel te doen. Wanneer we een miljoen (geldige) handtekeningen verzamelen, dan moet de Europese Commissie ons voorstel behandelen. Wij bepalen niet welke informatie nodig is voor een Europees Burgerinitiatief, dat bepalen de lidstaten zelf. Elke EU lidstaat bepaalt zelf welke informatie nodig is en die informatie hebben we ndig voor geldige handtekeningen die geteld gaan worden. Daarom moet je voor een ECI meer persoonsgegevens invullen dan voor andere "petities".
Nee, dit voorstel gaat alleen over gepubliceerd materiaal. Het delen van ongepubliceerd materiaal blijft illegaal. Bovendien zijn persoonsgegevens beschermd door de AVG.
Nee, wij stellen alleen een wijziging voor op het auteursrecht en aanverwante wetten. Er zijn nog vele andere wetten die specifieke gevallen verbieden: denk aan handelsgeheim, privacy, etc.
Als eerste kun je de ECI ondertekenen. Dit brengt ons dichter bij het doel van een miljoen handtekeningen, zodat de Europese Commissie ons voorstel moet behandelen. Daarnaast kun je op andere manieren helpen: 1. verspreid deze campagne onder vrienden en andere contactpersonen (schrijf ze aan, verspreid campagnemateriaal, praat met ze, etc. Wij moeten binnen 12 maanden een miljoen handtekeningen verzamelen). 2. neem contact met ons op en help mee met de organisatie en verspreiding van de campagne in je land, gecoördineerd met andere vrijwilligers. 3. als laatste (maar zeker niet als minste) kun je een donatie geven aan deze campagne.
Ik zie dat er geld mee gemoeid is. Wie krijgt waar voor betaald?
Dat ligt er aan hoe ons voorstel tot wet verwerkt wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden: 1. gebruikers moeten een licentie betalen om filesharing netwerken te mogen gebruiken om bestanden te delen die onder het auteursrecht (en gerelateerde rechten) vallen. 2. een kleine toeslag op het gebruik van internet (en daarmee filoesharing mogelijk te maken). 3. de overheid betaalt een vergoeding (vanuit belastingen, zoals de thuiskopieheffing).
Filesharing via peer-to-peer netwerken is niet legaal. Dit initiatief is gestart om de wet in de Europese Unie te veranderen, zodat het wel legaal wordt.
Hoe zou filesharing gereguleerd moeten worden?
Wij vinden dat filesharing mogelijk moet zijn voor privégebruik door burgers; auteurs en andere rechthebbenden moeten een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk vanuit de burgers.
Wat is filesharing?
Filesharing is het beschikbaar stellen en kopiëren van bestanden op een digitale manier. Meestal gaat het om peer-to-peer newerken, maar het kan bijvoorbeeld ook via een email attachment of op een fysieke drager (USB stick, etc.), etc.
Wat is een Europees burgerinitiatief?
Een ECI is een instrument van de Europese Unie om burgers de mogelijkheid te geven verandering in de wetgeving op te starten. Link naar Wikipedia over Europees burgerinitiatief.