Nowości Organizacje wspierające Często zadawane pytania Kontakt polski Close

Zalegalizujmy wymianę plików!
Zbieramy się w całej Europie, aby wezwać Komisję Europejską do przyjęcia takich reguł prawa autorskiego, które są uczciwe dla twórców oraz dla użytkowników.

Nazwa Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej
Freedom to Share
Opis
Zalegalizowanie wymiany – przez sieci cyfrowe, do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych – plików zawierających utwory i inne materiały chronione prawem autorskim, prawami pokrewnymi i prawami do bazy danych, w celu osiągnięcia równowagi między prawami autorów i innych uprawnionych podmiotów a powszechnym prawem do nauki i kultury.

Przeczytaj oficjalny tekst inicjatywy

W inicjatywie tej wzywa się do przyjęcia aktu ustawodawczego przewidującego odstępstwo od praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych dla osób fizycznych udostępniających pliki za pośrednictwem sieci cyfrowych do użytku osobistego i w celach niekomercyjnych.

Czytaj dalej