În mass-media Organizații de sprijin Contact română Close

Avem nevoie de un milion de semnături. O sa începem strângerea semnăturilor din 15 noiembrie 2020. Alătura-te cauzei!

Cu această inițiativă se dorește adoptarea unui act legislativ care să prevadă o derogare de la drepturile de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis privind bazele de date pentru persoanele fizice care partajează fișiere prin rețele digitale pentru uz personal și nonprofit.

Fenomenul de partajare a fișierelor a început în 1999, odată cu Napster. De-a lungul anilor, tehnologia a permis partajarea tot mai eficientă a fișierelor prin rețelele peer-to-peer (Gnutella, Freenet, BitTorrent, etc.).

De la început, principalele societăți titulare ale drepturilor s-au opus utilizării tehnologiei de partajare pentru opere și pentru alte materiale protejate de drepturi de autor, drepturi conexe și drepturi sui generis ale autorilor bazelor de date. În prezent, legislația se conformează în mare parte așteptărilor acestor societăți.

Se pune însă în continuare întrebarea: este corect ca drepturile de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis ale autorilor bazelor de date să împiedice partajarea operelor și a altor materiale?

Drepturile de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis ale autorilor bazelor de date ar trebui să favorizeze diseminarea culturii inovarea și progresul social.

Legislația actuală, care împiedică partajarea de fișiere conținând opere și alte materiale protejate de drepturi de autor, drepturi conexe și drepturi sui generis ale autorilor bazelor de date, aduce prejudicii majore libertății de acces la știință și cultură prevăzute la articolul 27(1) din Declarația universală a drepturilor omului.

Subiectul este cu atât mai relevant acum, după aprobarea Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală.

Directiva are un efect contradictoriu. Pe de o parte, articolul 17 facilitează obținerea autorizației de diseminare a conținuturilor protejate de către furnizorii de servicii de partajare a conținuturilor online, facilitând astfel rolul acestora de intermediari privilegiați și încurajând practicile lor de control tehnic și de creare de profiluri ale cetățenilor. Pe de altă parte, partajarea de fișiere este interzisă.

Prin această inițiativă, se dorește ca cetățenilor să li se permită să partajeze fișiere direct, prin intermediul rețelelor peer-to-peer pentru a avea acces la știință și cultură fără să fie supuși controalelor și urmăririi profilurilor. Un act legislativ al UE care să permită acest lucru ar fi perfect compatibil cu dreptul internațional dacă titularii drepturilor ar primi o compensație echitabilă.

Oamenii și drepturile fundamentale ar trebui să stea la baza deciziilor politice și legislative. Prin urmare, este necesar să se modifice normele care reglementează partajarea fișierelor conținând opere și alte materiale protejate de drepturi de autor, drepturi conexe și drepturi sui generis ai autorilor de baze de date, pentru a valorifica potențialul rețelelor digitale de a susține libertatea și dezvoltarea socială, culturală și economică.