Novice Podporniki Pogosta vprašanja Kontakt slovenščina Close

Pobuda poziva k sprejetju zakonodajnega akta, ki bi omogočal odpoved avtorskim in sorodnim pravicam ter pravicam sui generis izdelovalca podatkovnih baz za fizične osebe, ki si izmenjujejo datoteke prek digitalnih omrežij za osebno rabo in nepridobitne namene.

Izmenjava datotek se je začela leta 1999 s programom Napster. Z leti je tehnologija omogočila vse učinkovitejšo izmenjavo datotek (na podlagi načela „vsak z vsakim“ oz. peer-to-peer) prek sistemov, kot so Gnutella, Freenet ali BitTorrent.

Glavni imetniki pravic so od vsega začetka nasprotovali uporabi tehnologije za izmenjavo del in drugega gradiva, zaščitenih z avtorskimi pravicami, sorodnimi pravicami ter pravicami sui generis izdelovalca podatkovnih baz, in današnja zakonodaja je na splošno v skladu z njihovimi zahtevami.

Vendar ostaja vprašanje: ali je primerno, da avtorske pravice, sorodne pravice in pravice sui generis izdelovalca podatkovnih baz prepovedujejo izmenjavo del in drugega gradiva?

Avtorske pravice, sorodne pravice in pravica sui generis izdelovalca podatkovnih baz bi morale spodbujati širjenje kulture, inovacij in družbenega napredka.

Obstoječa zakonodaja preprečuje izmenjavo datotek, ki vključujejo dela in drugo gradivo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, sorodnimi pravicami in pravicami sui generis izdelovalca podatkovnih baz, ter s tem resno ogroža pravico do sodelovanja v kulturnem življenju in udeležbe pri znanstvenem napredku, kakor ju zagotavlja člen 27(i) Splošne deklaracije o človekovih pravicah.

Po sprejetju Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu je to vprašanje še bolj aktualno.

Direktiva ima paradoksalni učinek: medtem ko njen člen 17 za ponudnike storitev poenostavlja pridobitev dovoljenja za širjenje gradiva, zaščitenega s pravicami, in tako krepi njihovo vlogo privilegiranih posrednikov ter njihove prakse tehnološkega nadzora in profiliranja državljanov, izmenjava datotek ni dovoljena.

Naša pobuda zahteva, da se državljankam in državljanom omogoči izmenjava datotek neposredno prek omrežij vsak z vsakim, da bi imeli dostop do znanosti in kulture, ne da bi bili pri tem izpostavljeni nadzoru ali profiliranju: zakonodajni akt EU, ki bi to omogočil, bi bil v celoti skladen z mednarodnim pravom, če se imetnikom pravic zagotovi pravično nadomestilo.

Ljudje in temeljne pravice morajo biti v središču političnih in zakonodajnih odločitev, zato je treba spremeniti pravila o izmenjavi datotek, ki vsebujejo dela ali drugo gradivo, zaščiteno z avtorskimi pravicami, sorodnimi pravicami in pravicami izdelovalca podatkovnih baz, da se izkoristi potencial svobode ter družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja, ki ga omogočajo digitalna omrežja.