Nyhet Samarbeten FAQ Kontakt svenska Close

Legalisera fildelning!
Vi förenar medborgare från hela Europa för att uppmana EU-kommissionen att reformera upphovsrätten så att den blir rättvis för kreatörer och användare.

Det europeiska medborgarinitiativets namn
Freedom to Share
Beskrivning
Att legalisera delning - via digitala nätverk, för personligt och icke-kommersiellt bruk - av filer som innehåller verk och annat material som skyddas av upphovsrätt, närstående rättigheter och sui generis databasrättigheter, med målet att hitta en balans mellan skaparnas rättigheter och medborgarens rätt till tillgång till vetenskap och kultur.

Läs den officiella texten som initiativet lämnat till EU-kommissionen

Vårt initiativ uppmanar till antagandet av lagstiftning som innebär ett undantag från upphovsrätt, närstående rättigheter och sui generis-databasrättigheter, för fysiska personer som via digitala nätverk delar filer för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Läs mer