Nyhet Samarbeten FAQ Kontakt svenska Close
Nej. Vi vill ändra upphovsrätten på ett sätt som är kompatibelt med Bernkonventionen och andra fördrag.
Det här är inte någon ny idé!
Vi erkänner att detta är en mestadels gammal idé. Den mest berömda varianten är antagligen Fishers förslag om en lagstadgad licens för att lösa problem som att Napster stängdes ner för att bara kunna stoppa 99,4% av upphovsrättsintrång, men inte 100%. Se "Free culture" (2004), p. 307.
Det här är bara en dröm!
Vi inser att vårt förslag är den enda vägen framåt för en upphovsrätt grundad i medborgerliga rättigheter. Ibland behövs den här sortens ambition.
Är det sant att fildelning ger en möjlighet att hitta material som är väldigt ovanligt/inte längre finns på marknaden/svårt att hitta?
Ja, så länge någon del av nätverket har materialet. Ibland när den vanliga distributionskanalen inte längre fungerar finns materialet redan på plats i nätverket, redo att hämtas. På vissa nätverk delas redan idag 10-40 miljoner filer av miljontals olika användare.
Är fildelningsnätverk konkurrenter till Netflix, Spotify och andra plattformar för förmedling av kultur?
Nej. Eftersom de är decentraliserade nätverk finns ingen enskild konkurrent till plattformarna. Fildelningsnätverk ägs av medborgarna som deltar i dem, inte något företag som konkurrerar med Netflix eller Spotify.
Vill ni förstöra existerande digitala distributionsmetoder?
Nej. Tjänster överlever på lång sikt för att konsumenter gillar dem, inte för att politiker skrev den ena eller andra lagen.
Är ni emot digitala plattformar?
Nej, inte ifall de inte missbrukar sin makt för att kontrollera och övervaka människor. De nätplattformar som kommit att dominera den digitala förmedlingen av kultur kan vara positiva aktörer genom att effektivisera distributionen av kultur. Att kapa mellanled i distributionen innebär också mindre pengar som slösas på mellanhänder, vilka inte själva producerar någon kultur. Vi ser dock inte varför gigantiska, centraliserade nätplattformar som ägs och drivs av en handfull konglomerat ska kontrollera det digitala samhällets kulturliv. Sådant som artikel 17 (tidigare 13) från 2019 års upphovsrättsdirektiv ("uppladdningsfilter") är olämpliga åtgärder som oundvikligen kommer misslyckas.
Är ni emot rättighetshavare?
Nej, så länge de eftersträvar de uttalade målsättningarna med upphovsrätten och dess närstående rättigheter, alltså främjandet av kulturella och sociala framsteg. De stora skivbolagen gick miste om en möjlighet när de attackerade Napster under det tidiga 2000-talet; de hade kunnat alliera sig med Napster för en gratis penningmaskin. Istället gick de miste om ett decenniums utveckling och är nu beroende av royalties från Spotify, Apple, etc. för sin överlevnad. Vårt förslag är även en möjlighet för insamlingssällskap, förlag, skivbolag och andra rättighetshavare.
Är ni emot kreatörer?
Inte alls. Vi vill uppdatera upphovsrätten så att den är kompatibel med vårt moderna samhälle. Vi tror att ny teknik är en möjlighet för kreatörer och inte ett problem. Vi tror också att det är skadligt för kreatörer att vara beroende av och stötta den orättvis och impopulära gällande upphovsrätten. Vissa kreatörer är mer uppskattade och kända på grund av fildelningen.
Hur ska pengar fördelas mellan kreatörer och andra rättighetshavare (t.ex. skivbolag)?
Insamlingssällskap har redan olika metoder för att fördela inkomster mellan kreatörer och andra rättighetshavare, som de använder för bland annat de pengar som samlas in genom privatkopieringsavgiften. Vi tror att fördelning av ersättningar för fildelning kan göras rättvis om den görs korrekt. Till exempel så skulle det vara möjligt att utveckla transparent och rättvisande statistik över vilka verk som delas i fildelningsnätverk genom att mäta antalet överföringar per fil och så dela upp ersättningen proportionerligt mellan kreatörer.
Vad händer om en kreatör inte vill att dess verk delas i fildelningsnätverk?
Kreatörer är fria att inte publicera sina verk - då kommer de inte heller att delas. När ett verk är offentliggjort har alla medborgare vissa rättigheter (sjunga privat, göra privata kopior, och om vi får som vi vill, dela i fildelningsnätverk för privat och icke-kommersiellt bruk).
Vad ska kreatörer göra för att säkerställa att deras verk är möjliga att fildela?
Publicera det och vänta på att medborgare delar det. Om de vill kan det såklart personligen se till att verken finns tillgängliga i fildelningsnätverken.
Om vi legaliserar fildelning, hur ska då kreatörer tjäna pengar?
De kommer erhålla en andel av den ersättning som betalas av användare för att ha tillgång till deras verk. Detta läggs till deras vanliga medel för ersättning.
Hur kommer frihet att dela filer gynna kreatörer?
De kommer erhålla pengar för fildelarnas användning av deras verk. Dessutom kommer de tillåta medborgare att komma åt deras verk utan mellanhänders kontroll. Kreatörer kommer åtnjuta större frihet och deras verk kommer vara mer tillgängliga.
Hur mycket kommer det kosta för användare?
Det finns flera olika möjliga implementationer av vårt förslag. Vi tror att det med moderna empiriska metoder och evidensbaserad forskning är möjligt att räkna ut rättvis kompensation för olika scenarier.
Jag gillar att vara social. Varför skulle peer-2-peer fildelningsnätverk vara bättre än nuvarande plattformar för distribution?
För att peer-2-peer fildelning ger dig möjligheten att verkligen vara social. När du delar filer tar du också emot filer från andra människor. Att interagera med en algoritm är inte socialt. Ibland effektiviserar peer-2-peer-teknik fildelningen, så att olika personer kan ge dig olika delar av samma fil samtidigt, så att nätverket blir effektivare.
Hur kommer frihet att fildela gagna medborgare?
De kommer ha fri tillgång till verk genom fildelningsnätverk utan att tvingas använda plattformar som övervakar och profilerar dem.
Varför är det viktigt att undvika plattformarnas kontroll och profilering?
För att du har rätten att vara fri. Fri att leta efter och hitta de verk du vill, styrd av din egen nyfikenhet och inte algoritmiska filterbubblor, utan att ditt letande övervakas och kategoriseras i databaser.
Varför ska jag skriva under det här medborgarinitiativet?
För att uppmuntra spridningen av kreativt skapande och kultur; för att ha fri tillgång till kultur utan att behöva bli kontrollerade och profilerade.
Inom upphovsrättslagen är närstående rättigheter sådana rättigheter till ett kreativt verk som inte är kopplade till verkets faktiska skapare. Inom EU skyddas också rättigheter för filmproducenter (till skillnad från regissörer) och databasskapare genom närstående rättigheter. En praktisk definition är att närstående rättigheter är upphovsrättsliknande rättigheter som inte omfattas av Bernkonventionen.
Vad är Sui Generis databas rättigheten?
The sui generis right protects databases, in which there has been a substantial investment in obtaining, verifying or presenting the data contents, against unauthorised extraction and re-utilisation of their content. There is no requirement for creativity or originality. This right lasts 15 years from the date the non-creative database was made. It is distinct and independent from copyright, which protects original works. Sui Generis Database Right belongs to the family of «related rights», i.e. similar but independent from copyright.
I am EU citizen resident outside of the EU. Can I sign the ECI?
This depends on the member state of which you are national. Depending on the requirements asked by the member states, you may or may not be able to sign up online. This is due to the fact that some member states require an EU address.
I am a national of one EU member state but living in another EU member state. In which member state do I sign?
You can choose to select either the country of your citizenship or the country where you currently live in. Please bear in mind, that you can sign up only once for the initiative “Freedom to Share”. The data which you provide in your signature will determine in which member state your signature will be counted. Example: an Austrian citizen living in Estonia can either: a) fill in the form for Estonia, providing their full first names, family names, address, date and place of birth and nationality - in this case, their signature will be verified and therefore counted in Estonia, or b) or fill in the form for Austria, providing in addition to the above data a personal identification document number from the list accepted by Austria – in this case, their signature will be verified and therefore counted in Austria.
I'm not sure I've signed the ECI yet. Can I sign a second time or is my signature invalidated?
Yes, sign again if you're unsure. Your signature is valid and is counted only once. The software automatically detects double signatures and sorts out duplicates.
Why do I have to provide so much personal information?
A European Citizens' Initiative is different from a "normal" petition: it is an official democratic instrument that enables EU citizens to help shape Europe by asking the European Commission to propose a legislative act. If we manage to collect one million (validated) signatures, the EU Commission will be legally obliged to deal with our demands. We have no control over what data is required for the signing of a European Citizens' Initiative by the member states. The respective EU member states determine which data must be collected, so that the signatures are valid and counted. For this reason, in an ECI it is necessary to give more personal data than you are used to from other "petitions".
No. This proposal only concerns the distribution of published material. Sharing unpublished materials will remain illegal. In addition to that, distribution of personal data is illegal if does not comply with the GDPR.
Of course not. We are proposing to amend copyright and related laws. Many other laws may prevent sharing specific kinds of files: think of trade secrets, privacy and so on.
First, remember to sign the ECI campaign. This will contribute to reach the one million signature goal that will oblige the Commission to take a position on our initiative. Then, you can help in other ways: 1. spread the campaign with your friends and contacts (write them, spread the communication materials, talk to them, etc. please note there will be 12 months time in order to collect 1 million subscriptions). 2. get in touch with us and contribute to the organization and spreading of the campaign in your country coordinating with other campaigners. 3. last but not least, you can also support the campaign making a donation.
I see there is money involved. Who is going to pay who?
It depends on how the proposal will be implemented in law. There are different legal techniques: 1. providing that citizens using file sharing networks have to pay a license to be allowed to share files including works. 2. providing for an additional small amount of money to be paid by all citizens that access the internet (and eventually share works through file sharing networks). 3. providing that a fair remuneration is paid by the state (using taxes paid by citizens).
File sharing on peer-to-peer networks is not legal. The objective of the initiative is to change the law in the European Union.
How do you think file sharing should be regulated?
We believe file sharing should be free for private use by citizens; authors and other right holders should receive a fair remuneration for the use of their works by citizens.
What is file sharing?
File sharing is the act of providing access to a work by digital methods and making copies of the work accessed. Usually it refers to practices like peer-to-peer sharing. But it may include sending an email attachment, using a physical support and so on.
What is a European Citizen Initiative?
An ECI is the opportunity given by European Union's commission to it's citizens to impulse changes in legislation. Link to wikipedia's page on European citizens' initiative.